تخفیفِ ویژه: پیش خریدِ کامل ایونت شاهدانِ اصیل ۳۰ هزار تومن
در ایونتِ شاهدانِ اصیل ۳۱ بتل انجام می‌شه ، که ۱۵ بتل مقدماتی آن رایگان می‌باشد ( طبقه توافقی که با رپر‌ها انجام دادیم )

برا یِ اطلاعات بیشتر به اینستگرام پرخاشگر مراجعه کنید

  • Instagram

SHAHEDANE ASIL

SHAHEDANE ASIL

SHAHEDANE ASIL

  بودجه جمع شده برایِ رپران

سه میلیون تومن :کمپانی پرخاشگر