هدف حمایت

راه اندازی اونتِ جدید به نامِ  فلسفه یِ فقر
بین ۱۶ رپری که در ایونت‌ها قبلی‌ حضور نداشتند 

دو میلیون تومن پول برایِ جوایز
سه میلیون تومن پول برایِ تبلیغ و پوشش از اونت

0.2%

درصد تکمیلِ هدف 

:Donate

ده هزار تومن  

ارسال: هاشم طلا

حمایتِ مالی

برایِ پیدا کردنِ جایگاهِ هنر هیچ راهی‌ جز 
حمایت توسطِ طرفداران و اسپانسر‌ها نیست 
تمامی مبلغ‌هایِ واریز شدِ توسط شما عزیزان
به رپر‌ها یِ کمپانی پرخاشگر تعلق می‌گیرد
این پول‌ها برایِ تبلیغات و جوایز ایونتها و
با کیفیت تر کردنِ لیگِ بتل رپ پرخاشگر
صرف میشود و ما خود هدفمان خدمت می‌باشد
و برایِ رساندن صدایِ مردم به مردم دکان نزدیم

بعد از هر حمایت اطلاع میدهیم در این صفحه که
چقدر حمایت شدیم و توسطِ چه کسی‌ 
و قرار است با این پول چه کاری انجام بدهیم


برایِ حمایت به دایرکتِ اینستاگرم پرخاشگر پیام بدهید 

  • Instagram