Posts are coming soon
Stay tuned...

اینترویو 

قبل از اجرایِ بتل بینِ ۲ رپر ، آنها باهم صحبت میکنند در قالبِ اینترویو و بینِ ۲ رپر یک مجری از طرفِ کمپانی پرخاشگر حضور داره تا از هر کدوم  از آنها سوال بپرسِ تا هم رپرها باهم آشنا باشند و بتونند بهتر بتل کنند و هم طرفداران با شخصیتِ رپرها آشنا باشند 

راهنمایی‌ کاربردی

فقط 50 تا از جدیدترین یا آخرین اینترویو‌ها در سایت قرار میگیره
برای مشاهده یِ کاملِ تمامِ اینترویو‌ها توسط کمپانی پرخاشگر به کانالِ
!یوتیوب ما مراجعه کنید