احترام گذاشتن و قدر شناس بودن و حمایت کردن از هنرمندانِ با استعدادی که  قدرتِ بداهِ رپ کردن را دارند و با فرهنگِ بتل رپ آشنا هستند , شما هم در این مسیر ما را  یاری بفرمایید