هدف ما از ساختن این سایت پیدا کردن استعداد های جدید و نهان افراد جامعه که بخاطر محدودیت ها دور از جامعه رپ مانده اند هستش و همچنین حمایت گسترده تا این قبیل افراد هنرمند بتوانند در جهت شکوفایی خود پیشرفت کنند
همچنین شایان به ذکر است با توجه به اینکه رپ بتل هنری است که دایره لغات وسیعی در آن به کار میرود اما هدف رپر ها بیشتر درگیری ها و کل کل های رپی است که تماما در مسابقه جای دارند نه در خارج از آن

web11.png